ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

Image

งานส่งมอบจอ Interactive Digital Board พร้อมโต๊ะวาง ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดงานประกอบด้วย
- งานจัดหาจอ LG Interactive Digital Board ขนาด 55 นิ้ว
- งานออกแบบและผลิต โต๊ะสำหรับวางจอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานจอ ในการออกแสดงงาน

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th