ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

Image

งานส่งมอบจอ Interactive Digital Board พร้อมโต๊ะวาง ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดงานประกอบด้วย
- งานจัดหาจอ LG Interactive Digital Board ขนาด 55 นิ้ว
- งานออกแบบและผลิต โต๊ะสำหรับวางจอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานจอ ในการออกแสดงงาน

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (signage)

Email : kanyarat@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : padarat@impactmedia.co.th

Nonpibool Sirimontha (K.Benz)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : nonpibool@impactmedia.co.th

Yodsawat Boonmechai (K.Tum)

Sales Engineer (Facade)

Email : yodsawat@impactmedia.co.th