หอการค้าเชียงใหม่

Image

งานส่งมอบ และติดตั้งจอ Video Wall ให้กับหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ โดยรายละเอียดงานประกอบด้วย
- งานจัดหาจอ LG Video Wall ขนาด 49นิ้ว จำนวน 9 จอ
- งานติดตั้งจอ Video Wall บนเวทีงานหอการค้าแฟร์

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th