หมอหญิงคลินิก

Image

งานติดตั้งโครงเหล็กเพื่อรองรับการติดตั้งงานฟาสาดตกแต่งหน้าอาคารทั้ง 3 ชั้น, งานหุ้มคอมโพสิต เสา ฝ้าเพดาน กันสาด ชั้น 1,2 ของอาคาร และงานจัดทำ protection พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง หมอหญิงคลีนิค

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th