หมอหญิงคลินิก

Image

งานติดตั้งโครงเหล็กเพื่อรองรับการติดตั้งงานฟาสาดตกแต่งหน้าอาคารทั้ง 3 ชั้น, งานหุ้มคอมโพสิต เสา ฝ้าเพดาน กันสาด ชั้น 1,2 ของอาคาร และงานจัดทำ protection พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง หมอหญิงคลีนิค

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham

K.MEAW

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th