เอเชียประกันภัย

Image

งานตกแต่งหน้าอาคาร เอเชียประกันภัย สาขาย่อยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
- งานตกแต่งหน้าอาคารด้วยอลูมีเนียมเส้นทำสี
- งานป้าย Fascia อลูมิเนียมคอมโพสิต ซ่อนไฟ LED

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th